ILMU DAN INFORMASI BERKEMBANG SEPANJANG HARI, AYO CARI ! ! !


05 Juli 2009

Istri Rasulullah

Istri Rasulullah saw adalah pendamping Rasul yang memiliki kelebihan sebagai Umahatul Mukminin..Sebagian besar dari mereka adalah janda. Oleh karena itu, anggapan bahwa Nabi Muhammad saw itu seorang yang gila perempuan adalah SALAH BESAR!! Bukan maksud apa-apa....tetapi itulah kenyataannya yang banyak diteliti keabsahan sejarahnya.

Langsung aja deh...

Inilah wanita-wanita pilihan yang memiliki kehormatan sebagai istri Rasululah :
1. Khadijah binti Khuwailid r.a.
2. Saudah binti Zum'ah r.a.
3. Aisyah binti Abu Bakar r.a.
4. Hafshah binti Umar bin Khaththab r.a.
5. Zainab binti Khuzaimah r.a.
6. Ummu Salamah r.a.
7. Zainab binti Jahsy r.a.
8. Juwariyah binti al-Harits r.a.
9. Raihanah binti Zaid bin Amru r.a.
10. Ummu Habibah r.a.
11. Mariyah al-Qibtiyah r.a.
12. Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab r.a.
13. Maimunah binti Harits al-Hilaliyah r.a.

Semoga Allah senantiasa menebarkan kasih sayang-Nya kepada Ummul Mukminin ini.....
Atas keikhlasan mereka dalam penyebaran dakwah Rasulullah dan menjadi penyejuk hati Rasulullah dengan penuh kesabaran dan tawakkal pada Allah subhanahu wa ta'ala

27 Juni 2009

ALLAHU RABBUL IZZATI


Tak kusangka...
dalam senyapnya malam ini
Banyak hati terungkap menelungsup nurani
Sungguh ini ku duga tak pasti
Hanya sebiji dua biji yang mengerti
Akan apiknya rasa yang keluar menepi
Amboi...
Hmmmm ....
Wanginnya kucium hingga kini..
Entah rasa apa yang silih berganti
Ia tetap Sang Rabbul Izzati

26 Juni 2009

Duka

Hanya dalam duka
Terisap keluar sesempit dada
Kotoran terselip rangka selangka
Terisap jua lunas tak bekas
Amboi hati keluar siksa
Asik sekira makna luka
Penuh gedoran jiwa sukma
Longgar bebas taka ada hingga

18 Juni 2009

Pesan Rasulullah lewat mimpi

Temen2 Harap baca dengan seksama pesan ini coba pahami dengan baik...
ini penting disebarluaskan ke teman2 muslimyang lain bukan ancamannya tetapi kabarnya.. yang sangat pentingWallahu'alam bishawab...

KESAKSIAN AYI T.NURHAYATI

Assalamu'alaikum wr. wb
Ketiga kalinya sudah saya menerima Email Berita dari Masjid Nabawi ini.Pada saat menerima Email 'Berita dari Masjid Nabawi' yangpertama (kira-kira 2 tahun yll) saya tidak begitu merespon Surat tersebut, dan memang tidak ada kejadian luar biasa terjadi.Hanya pernah terjadisekeluarga mengalami sakit yang sama silih berganti, dan itu terjadi hingga 2 -3 kali.(saya pikir ach sakit flue biasa......)

Kemudian Berita dari Masjid Nabawi yang ke 2, saya terima sekitarAkhir tahun 2002 (tepatnya lupa) melalui sebuah milist danKembali saya tidak merespon dengan baik email tersebut, bahkan justru mengkritisi Berita Dari Masjid Nabawi tersebut ; bahwa percaya kepada surat tersebut bisa menjadi syirik karena baik dan burukkejadian yang kita alami ada ditangan Allah SWT.Kejadian aneh pertama terjadi : Ada orang yang mengumpat-umpat membaca coment saya tersebut.Dalam hati timbul tanda tanya :'Wah hebat juga tuh Surat , baru dikomentari gitu aja udah diumpat dandiomeli orang yang nggak dikenal' Dan beberapawaktu kemudian musibah finansial menimpa saya, saya kehilangan beberapapekerjaan.dalam hati saya ragu, apakah ini seperti yang disebutkan dalam Berita dari Masjid Nabawi tsb, yakni :'Sedangkan terhadap orang yang menyepelekannya danmembuang surat ini,dia mendapat musibah yang besar yaitu kehilangan sesuatu harta/bendayang sangat dicintai dan disayanginya'.

Dan malam ini saya menerima kembali Berita dari Masjid Nabawi yang ke 3. Saya coba baca dengan seksama berita tsb. Bagus juga isi beritanya,mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kenapa tidak saya coba untuk sampaikan kepada yang lain?Yang jelas merupakan amal yangbaik telah menyampaikan berita ajakan kepada kebaikan,selebihnyaWallahualam.Allah- lah yang mengetahui segalakejadian.Semoga Berkah dan Rahmat Allah SWT senantiasa berlimpah kepada kitasemua.

BERITA DARI MASJID NABAWI..BERITA PENTING.BERITA UNTUK UMMAT ISLAM DISELURUH DUNIA.SURAT INI DATANGNYA DARI SYECKH ACHMAD DI SAUDI ARABIA :'AKU BERSUMPAH DENGAN NAMA ALLAH SWT DAN NABI MUHAMMAD SAW' WASIAT UNTUK SELURUH UMMAT ISLAM DARI SYECKH ACHMAD SEORANGPENJAGA MAKAM RASULULLAH DI MADINAH, YAITU DI MESJID NABAWI SAUDI ARABIA .

'Pada malam tatkala hamba membaca Al'Quran di makam Rasulullah, dan Hamba sampai tertidur, lalu hamba bermimpi.Didalam mimpi hamba bertemudengan Rasulullah SAW, dan beliau berkata, 'didalam 60.000 orang yangmeninggal dunia, diantara bilangan itu tidak ada seorangpun yang mati beriman, dikarenakan :
1. Seorang istri tidak lagi mendengar kata-kata suaminya
2. Orang yang kaya yang mampu, tidak lagi melambangkan atau menimbangkan rasa belas kasih kepada orang-orang miskin.
3. Sudah banyak yang tidak berzakat, tidak berpuasa, tidak sholat dan tidak menunaikan ibadah haji, padahal mereka-mereka ini mampu melaksanakan.
4. Oleh sebab itu wahai Syechk Achmad engkau sabdakankepada semuaummat manusia di dunia supaya berbuat kebajikan dan menyembah kepada Allah SWT.'

Demikian pesan Rasulullah kepada hamba,Maka berdasarkan pesanRasulullah tersebut dan oleh karenanya hamba berpesankepada segenap Ummat Islam di dunia :
- Bersalawatlah kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW.
- Janganlah bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat 5 (lima )waktu.
- Bershadaqoh dan berzakatlah dengan segera, santuni anak-anak yatim piatu.
- Berpuasalah di bulan ramadhan serta kalau mampu tunaikansegera ibadah haji.

PERHATIAN :Bagi siapa saja yang membaca suratini hendaklahmenyalin/mengcopynya untuk disampaikan orang-orang lain yang beriman kepada haripenghabisan/ kiamat.Hari kiamat akan segera tiba dan batu bintang akan terbit,Al'Quran akan hilang dan matahari akan dekat diatas kepala, saat itulahmanusia akan panik.Itulah akibat dari kelakuan mereka yang selalu menuruti hawa nafsu dalam jiwa.

Dan Barang siapa yang menyebarkan suratini sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disebarkan kepada teman-teman/ rekan-rekan anda atauMasyarakat Islamsekitarnya, maka percayalah anda akan memperoleh setelah dua minggu kemudian.
terbukti pada seorang pengusaha diBandung , setelah membaca dan menyalinnya juga menyebarkan sebanyak 20 (duapuluh) lembar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) minggu kemudian, dia mendapatkeuntungan yang sangatluar biasa besarnya.Sedangkan terhadap orang yang menyepelekannya dan membuangSurat ini, Diamendapat musibah yang besar yaitu kehilangan sesuatu harta/benda yang sangatdicintai dan disayanginya.Perlu diingat kalau kitasengaja tidakmemberitahukan surat ini kepada orang lain, maka tunggulahsaatnyanasib apa yang akan anda alami, dan jangan menyesalapabila mendapatbencana secara tiba-tiba atau kerugian yang sangat besar.Sebaliknyajika Anda segera menyalin/mengcopyny a dan menyebarkannyakepada oranglain, maka anda akan mendapatkan keuntungan besar ataurezeki yangtiada disangka-sangka.

Suratini ditulis S.T. STAVIA sejak itu surat ini menjelajah dan mengelilingi dunia, dan pada akhirnya sampai kepada Anda.Percayalahbeberapa hari lagi sesuatu akan datang kepada Anda dankeluarga Anda,KEJADIAN-KEJADIAN YANG TELAH TERBUKTI !

1. Tn. Mustafa mantan menteri Nasabah Malaysia ,dipecatdari jabatannyakarena beliau lupa setelah menerima suratini, tidakmenyebarkannya,kemudian beliau ingat suratini, lalu beliau menyalinnyadanMenyebarkannya sebanyak 20 lembar. Beberapa lama kemudianbeliaudilantik kembali menjadi menteri Kabinet.

2. Tn. Gojali mantan menteri Malaysia telah menerima suratini,kemudian beliau menyalinnya sebanyak 20 lembar danmenyebarkannya, danbeberapa hari kemudian beliau mendapat keuntungan yangluar biasabesarnya...

Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diatassebagaibukti, untuk itu saya sarankan agar Anda tidakmerahasiakannya, dananda segeralah menyebarkannya untuk teman-teman ataurekan-rekan Anda.Tunggu kabar baik dalam waktu dua minggu setelah Andamenyebarkansuratini.Allah SWT akan meridho'i niat baik Anda, selamatbertugasdan berkarya.

Salam,PENJAGA MAKAM RASULULLAH SAWSYECKH ACHMAD-MADINA

18 Mei 2009

Allah berfirman dalam hadis Qudsi

Allah menjawab
saat hamba-Nya berkata : Segala puji bagi Allah
Allah menjawab : Hambaku telah memuji-Ku
saat hamba-Nya berkata : Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Allah menjawab : Hambaku telah menyanjung-Ku
saat hamba-Nya berkata : penguasa hari pembalasan
Allah menjawab : Hamba-Ku telah memuliakan-Ku
saat hamba-Nya berkata : hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan memohon pertolongan
Allah menjawab : Ayat ini setengah-setengah antara Aku dan hamba-Ku, maka hamba-Ku berhak atas yang ia minta
saat hamba-Nya berkata : Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau ridhoi bukan jalan orang yang kau murkai lagi sesat
Allah menjawab : hamba-Ku berhak atas apa yang ia minta

15 Mei 2009

Ketika Cinta Bertasbih


Bertuturlah cinta
Mengucap satu nama
Seindah goresan sabdamu dalam kitabku
Cinta yang bertasbih
Mengutus Hati ini
Kusandarkan hidup dan matiku padamu

Bisikkan doaku
Dalam butiran tasbih
Kupanjatkan pintaku padamu Maha Cinta
Sudah di ubun-ubun cinta mengusik resah
Tak bisa kupaksa walau hatiku menjerit

Ketika Cinta bertasbih Nadiku berdenyut merdu
Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta
Garis tangan tergambar tak bisa aku menentang
Sujud sukur padamu atas segala cinta

13 Mei 2009

Babi Haram???


MENGAPA BABI HARAM???

Ada beberapa alasan mengapa babi diharamkan bagi umat Islam. Mungkin di antara penjelasan di bawah ini ada yang memuaskan keingingintahuan Anda semua. Selamat membaca!

Inilah beberapa alasan itu :
1. Babi memakan sampah atau sisa yang ada di bumi ini, bahkan ia tak sungkan memakan kotorannya sendiri.


Ia suka hidup di tempat yang berlumpur karena memang itu kodratnya diciptakan Allah untuk menyeimbangkann ekosistem di muka bumi.
Bila ia hidup di tempat yang terlalu bersih, justru system kekebalannya menjadi melemah akibat tidak sering lagi melawan berbagai kuman dan bakteri. Nah, inilah yang sedang terjadi saat ini. Babi mudah terserang viris H1N1 atau Flu Babi yang menurut penelitian dapat menular ke manusia.


2. Babi betina suka ganti-ganti pasangan


Gaya hidup babi yang tidak setia satu sama lain ini merupakan salah satu penyebab diharamkannya babi. Bila hanya babi jantan yang suka ganti pasangan, itu wajar saja. Hal demikian juga terjadi pada ayam. Namun, pada babi sang betina pun suka bergonta-ganti pasangan.
Secara tak langsung, bila kita memakan dagingnya, cara hidupnya juga mungkin menular pada kita. Belum pasti, apakah sudah ada penelitian tentang kebenaran hal ini.


3. Kromosom babi memiliki kekerabatan yang dekat dengan manusia


Hal ini penting untuk diketahui, karena kekerabatan yang amat dekat dengan manusia (selain itu anjing juga) ini dapat menyebabkan sikap kanibalisme. Maksudnya, saat kita memakan daging yang hampir sama seratnya dengan kita, apakah tak terpikir bahwa kita sama saja memakan daging saudara kita?
Nah, ini dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh manusia. Manusia menjadi berkurang rasa malunya, cepat marah, dan mungkin juga meniru cara hidup babi yang lain.


Na'udzubillahimindzalik.